1. حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین آق خانی , رقیه پورباقر , ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۳۶۱-۳۷۷
 2. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , سعید ظریف نشاط , محمدحسین آق خانی , اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک , مکانیزاسیون کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۹۷-۱۰۹
 3. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین آق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری , مطالعات علوم کاربردی در مهندسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۱-۲۱
 4. مریم نقی پورزاده ماهانی , عباس روحانی , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویج , مهندسی بیوسیستم ایران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۲۵۱-۲۶۱
 5. سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , حسین صادقی نامقی , ابراهیم ابراهیمی , بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی , مهندسی بیوسیستم ایران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۱۱-۱۱۷
 6. مریم نقی پورزاده ماهانی , محمدحسین آق خانی , خلیل بهزاد , عباس روحانی , مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۹۱-۲۰۱
 7. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۲۵-۱۴۱
 8. سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , ابراهیم ابراهیمی , احمد سهیلی مهدی زاده , انتخاب شبکه عصبی بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285 , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۳۳۶-۳۴۹
 9. محمدحسین آق خانی , جلال برادران مطیع , بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۲۶-۱۳۸
 10. مریم نقی پورزاده ماهانی , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۲۴-۲۳۵
 11. موسی الرضا باغانی , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر انتخاب واگرای وزن بدن و دوره تخم گذاری بلدرچین بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخم بلدرچین ژاپنی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۱۶-۲۲۶
 12. عباس روحانی , سید ایمان ساعدی , هادی گرایلو , محمدحسین آق خانی , پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۹۲-۳۰۱
 13. عاطفه دمیرچی , محمدحسین آق خانی , مهدی خجسته پور , جلال برادران مطیع , ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۵۱-۲۶۰
 14. حسن صدرنیا , اسماعیل یامپی , محمدحسین آق خانی , کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۴۸۷-۴۹۵
 15. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعی , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۸۲-۹۱
 16. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا , بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۷۷-۶۹۳
 17. ابوالفضل برومند , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا , مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۰۵-۹۱۵
 18. فریده علی پور , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۲۴۴-۲۵۴
 19. علیرضا سالاری کیا , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۰-۳۶
 20. افشین زینلی , عبدالعلی فرزاد , محمدحسین آق خانی , طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۷۳-۷۸
 21. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئویی , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۶۶-۱۷۵
 22. محمد قاسمی , مهدی خجسته پور , محمدحسین آق خانی , ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۱۴-۳۲۳
 23. عصمت برزنونی , محمدحسین آق خانی , عبدالمجید مسکوکی , محمدحسین عباسپور فرد , اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۴۱۸-۴۲۳
 24. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۳۳-۱۴۳
 25. محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدرضا بیاتی , حمید مرتضی پور , سید ایمان ساعدی , علی مقیمی , بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹۲-۱۰۳
 26. افسانه امینیان , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , محمّدحسین عدالت , ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی , محیط شناسی- Journal of Environmental Studies , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۷۳-۸۲
 27. سید ایمان ساعدی , محمدحسین آق خانی , عبدالعلی فرزاد , بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۸۴-۹۵
 28. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱-۱۰
 29. سعید عابد , محمد قربانی , محمدحسین آق خانی , هومان لیاقتی , کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۲۰۳-۲۳۱
 30. جلال برادران مطیع , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۵-۳۳
 31. جلال برادران مطیع , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۹۵۵-۹۶۵
 32. سعید عابد , محمد قربانی , هومان لیاقتی , محمدحسین آق خانی , محمدرضا کهنسال , برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲۰-۱۲۸
 33. رضا ابوالقاسمی نجف ابادی , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , شهرام بیرقی طوسی , تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۶۳-۷۴
 34. احمد سادین , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۹۴-۲۰۲
 35. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , آمنه سازگار نیا , مجید سرمد , ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۱۳-۱۲۱
 36. محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی آرین , طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱۷۱-۱۸۱
 37. محمدحسین آق خانی , سعید مینایی , محمد کاظم عراقی , طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 38. محمدحسین آق خانی , علیرضا پوررضا , درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی , تحقیقات مهندسی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 39. محمدحسین آق خانی , سعید مینایی , تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله , دانش کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 40. محمدحسین آق خانی , سعید مینایی , تیمور توکلی هشتجین , سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲, صفحه ۱۱۱-۱۱۸