1. زهرا کریمی ولوجائی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , سعید طریقی , بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی زعفران , دومین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
 2. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین آق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) , اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
 3. محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , محمدحسین آق خانی , بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 4. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , سعید ظریف نشاط , ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک(مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی) , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 5. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , سعید ظریف نشاط , کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 6. حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین آق خانی , ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران , چهارمین همایش ملی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
 7. علی اکبر فروغ پناه , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , بررسی اثرات زیست محیطی تولید پیاز در منطقه بجنورد استان خراسان شمالی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات , دومین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منایع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۳
 8. محمود رحیمی , محمدحسین عباسپور فرد , عباس مهدی نیا , محمدحسین آق خانی , طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی جداکننده وش از غوزه پنبه , اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 9. محمود رحیمی , عباس مهدی نیا , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی جهان تیغ , معرفی و مقایسه غوزه چین و پنبه چین ها و انتخاب مناسب ترین ماشین برداشت پنبه , اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 10. حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین آق خانی , طراحی و ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 11. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن , همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
 12. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
 13. ابوالفضل برومند , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا , تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان , هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 14. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی , اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
 15. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 16. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , انتخاب مناسب ترین شیوه ارتباط بی سیم به منظور هدایت از راه دوروسایل نقلیه در مزرعه , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 17. عباس روحانی , سید ایمان ساعدی , هادی گرایلو , محمدحسین آق خانی , پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP , هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 18. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی , مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 19. فاطمه نصیری اردکانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی , مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 20. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 21. نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , Ehsan Ebrahimnia-Bajestan , massoud mir , محمدحسین آق خانی , حسین عشقی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7 , سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
 22. اسماعیل یامپی , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , عبدالجبار ایران نژاد , استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی , ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
 23. فریده علی پور , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , ناصر پرویان , کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی , کنفرانس ملی دستیابی به راهکارهای توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 24. سید مجتبی هاشمی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , بررسی علل ایجاد چگالش بخار آب و تشکیل برفک روی سطوح چرخ آنتالپی در کارکرد گرمایشی و راهکارهای رفع این مشکل , هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 25. نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , احسان ابراهیم نیا بجستان , مسعود میر , محمدحسین آق خانی , حسین عشقی , تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل , کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری پیشرفته , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
 26. حامد سیگاری , محمدحسین آق خانی , باقر عمادی , مهران درجاتیان , تحلیل نیرویی و زاویه ای گاوآهن بشقابی با استفاده از المان محدود , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 27. افشین زینلی , عبدالعلی فرزاد , محمدحسین آق خانی , طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 28. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 29. نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , احسان ابراهیم نیا بجستان , مسعود میر , محمدحسین آق خانی , آنالیز عملکرد وآلاینده های خروجی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از متیل استر روغن های خوراکی پسماند و مخلوط های آن با گازوئیل , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 30. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 31. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 32. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری , بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 33. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت , بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 34. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , حسن عاقل , افشین زینلی , سیدرحیم موسوی , عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 35. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 36. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس) , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 37. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285 , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 38. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی(غرب کشور) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 39. ایمان فلاحی کوشالی , محمدحسین آق خانی , طراحی مکانیزم زیرشکنی عمق متغیر , پنجمین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی(غرب کشور) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 40. ایمان فلاحی کوشالی , محمدحسین آق خانی , طراحی مکانیزم تعیین موقعیت قرارگیری ادوات متصل به تراکتور نسبت به سطح زمین , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 41. مصطفی جعفریان , حسن عاقل , محمدحسین آق خانی , تعیین برخی خواص فیزیکی خرما زاهدی , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
 42. عصمت برزنونی , محمدحسین آق خانی , عبدالمجید مسکوکی , محمدحسین عباسپور فرد , بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
 43. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتور های دو چرخ محرک موجود کشور , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 44. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مدل تغییر شکل تایر در اثر بار , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 45. حسن صدرنیا , مصطفی جعفریان , محمدحسین آق خانی , اکبر ثنائی مقدم , بهروز صفری , تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 46. علیرضا مهدویان , حسن عاقل , سعید مینایی , غلامحسن نجفی , محمدحسین آق خانی , طراحی و ساخت سامانه میراکننده مجموعه چرخ گاوآه نهای دوطرفه , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 47. وحید بنی هاشم , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 48. ابوذر نصیراحمدی , محمدحسین آق خانی , سیدرحیم موسوی , تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 49. جلال برادران مطیع , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 50. جلال برادران مطیع , محمدحسین آق خانی , بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور MF399 با بکار گیری جعبه دنده خودکار مجهز به کاهنده نهایی با دور متغیر , دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۶
 51. محمدحسین آق خانی , هدایت خودکار تراکتور و ماشین های خودکششی به کمک کابل آشکار , 2nd International Conference on Science & Technology (ICSTIE 2008) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۲۳
 52. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , سازگارنیا , مجید سرمد , بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال , هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 53. محمدحسین آق خانی , طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۷
 54. محمدحسین آق خانی , طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۷
 55. محمدحسین آق خانی , طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۷
 56. محمدحسین آق خانی , طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۷
 57. محمدحسین آق خانی , ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۷
 58. محمدحسین آق خانی , تحلیل و بررسی خرابی ها و عیوب تراکتور , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۷
 59. عبدالعلی فرزاد , محمدحسین آق خانی , طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۶
 60. محمدحسین آق خانی , تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۶
 61. احمد سادین , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۶
 62. محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی آرین , ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۶
 63. محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی آرین , طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۶